Zoom,VC-B30u
2019/10/16

Lumens VC-B30U USB 3.0 PTZ Camera is now Certified by Zoom

2019/06/28

Lumens VC-A50P PTZ IP攝影機和鍵盤控制器在2019 G20峰會上協助口譯員進行即席翻譯

VC-B10U
2019/06/26

Lumens ePTZ USB 攝影機全新上市