Lumens捷揚光電 DC-F80 Ladibug 4K實物投影機
Lumens捷揚光電 DC-F80 Ladibug 4K實物投影機
Lumens捷揚光電 DC-F80 Ladibug 4K實物投影機
Lumens捷揚光電 DC-F80 Ladibug 4K實物投影機
Lumens捷揚光電 DC-F80 Ladibug 4K實物投影機
Lumens捷揚光電 DC-F80 Ladibug 4K實物投影機
Lumens捷揚光電 DC-F80 Ladibug 4K實物投影機
Lumens捷揚光電 DC-F80 Ladibug 4K實物投影機
Lumens捷揚光電 DC-F80 Ladibug 4K實物投影機
Lumens捷揚光電 DC-F80 Ladibug 4K實物投影機
Lumens捷揚光電 DC-F80 Ladibug 4K實物投影機
Lumens捷揚光電 DC-F80 Ladibug 4K實物投影機
Lumens捷揚光電 DC-F80 Ladibug 4K實物投影機
Lumens捷揚光電 DC-F80 Ladibug 4K實物投影機
Lumens捷揚光電 DC-F80 Ladibug 4K實物投影機
Lumens捷揚光電 DC-F80 Ladibug 4K實物投影機
Lumens捷揚光電 DC-F80 Ladibug 4K實物投影機
Lumens捷揚光電 DC-F80 Ladibug 4K實物投影機

DC-F80

二合一解決方案

透過靈活的機械式關節,讓實物投影機的鏡頭完美呈現教材,更可以成為網路攝影機,增加與學生的互動性。

完美影像品質

DC-F80 支援4K超高解析度,30倍放大倍率。加上30fps提供流暢且低延遲的影像,真實呈現教材內容。

簡單操作

透過人性化操作面板,一鍵調整影像、PTZ功能等,增加教學便利性。

Ladibug™ 4K 軟體

Lumens Ladibug™ 4K 軟體具有實時影像註記、聚光燈和錄製等強大功能。提升教學品質,強化互動。

觀看產品影片

規格說明

產品資料下載

資料名稱 上傳時間
DC-F80 使用手冊 2021/1/19
DC-F80 型錄 2021/1/12
Lumens捷揚光電 DC-F80 Ladibug 4K實物投影機